Zasadnutie Mestsk√©ho zastupiteńĺstva hl. mesta SR Bratislavy


ńĆasti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ

 

0. bod N√°vrh na potvrdenie uznesenia Mestsk√©ho zastupiteńĺstva hlavn√©ho mesta SR Bratislavy ńć. 716/2017 zo dŇąa 26.01.2017, ktor√© bolo pozastaven√©

   
 

0. bod Hlasovanie

   
 

0a. bod N√°vrh na potvrdenie pozastaven√©ho uznesenia Mestsk√©ho zastupiteńĺstva hlavn√©ho mesta Bratislavy ńć. 722/2017 z 26. 1. 2017

   
 

0b. bod N√°vrh na potvrdenie pozastaven√©ho uznesenia Mestsk√©ho zastupiteńĺstva hlavn√©ho mesta SR Bratislavy ńć. 719/2017 z 26. 1. 2017

   
 

0c. bod N√°vrh vŇ°eobecn√©ho z√°v√§zn√©ho nariadenia hlavn√©ho mesta Slovenskej republiky o z√°kaze umiestnenia hern√≠ na √ļzem√≠ hlavn√©ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy

   
 

0c. bod Pokrańćovanie 1

   
 

0c. bod Pokrańćovanie 2

   
 

Slovo pre verejnosҕ

   
 

0c. bod Pokrańćovanie 3

   
 

0c. bod Pokrańćovanie 4

   
 

0c. bod Pokrańćovanie 5

   
 

0c. bod Pokrańćovanie 6

   
 

0c. bod Pokrańćovanie 7

   
 

0c. bod Hlasovanie

   
 

0d. bod N√°vrh na schv√°lenie pr√≠padu hodn√©ho osobitn√©ho zreteńĺa t√Ĺkaj√ļceho sa n√°jmu pozemkov v Bratislave, k. √ļ. Star√© Mesto, parc. ńć. 21377/11, parc. ńć. 21378/20, parc. ńć. 21377/13, parc. ńć. 21378/4, parc. ńć. 21378/21, parc. ńć. 21378/33, parc. ńć. 21375/6,

   
 

11. bod N√°vrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupn√©ho pr√°va hlavn√©ho mesta SR Bratislavy k nehnuteńĺnostiam v Bratislave, k. √ļ. Star√© Mesto, a to k stavbe so s√ļpis. ńć. 103205 a k pozemkom parc. ńć. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, ŇĹabotova 1, Bratislava

   
 

49aa. bod Presunut√Ĺ

   
 

49. bod Pet√≠cia: Za regul√°ciu pońĺovn√≠ctva v lesoparku (materi√°l bude prerokovan√Ĺ po bode Vyst√ļpenie obńćanov po 16:30 h)

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbliŇĺŇ°√≠ch prenosov :
 
27.02.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestsk√©ho zastupiteńĺstva Hlohovec

 
23.03.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestsk√©ho zastupiteńĺstva Malacky

Kategórie videií: