1. bod Kontrola plnenia uznesení MZ splatných k 31.5.2012.

Video patrí ku archívu >> PETRŽALKA MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: