1. bodKontrola plnenia uznesení z 25. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Video patrí ku archívu >> Trnava VUC

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: