10. bod Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

Video patrí ku archívu >> Karlova Ves MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
06.04.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

Kategórie videií: