Pre prezeranie si stiahnite plugin pre prehravanie TU

10. bod Žiadosť pani Vladislavy J. o kúpu pozemku registra E - KN parc. č. 4051/3 a pozemku C - KN parc. č. 3282/2 kat. úz. Karlova Ves - schválenie zámeru Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky

Video patrí ku archívu >> MiZ Karlova Ves

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
06.04.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

Kategórie videií: