11. až 14. bod Správy Hlavného kontrolóra mesta Brezna, + Návrh harmonogramu zasadnutí + Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia SVS

Video patrí ku archívu >> Brezno MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: