Pre prezeranie si stiahnite plugin pre prehravanie TU

13. bod Návrh Hl. mesta SR Bratislava na odňatie správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k pozemkom registra E-KN parc. č. 20083/46 - orná pôda o výmere 190 m2 , parc. č. 20083/65 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2 , parc. č. 20083/66 - or

Video patrí ku archívu >> MiZ Karlova Ves

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
06.04.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

Kategórie videií: