14. bod Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 171/2011 Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - prípravné práce

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: