16. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou TOMBAL, s.r.o., lokalita Gaštanová, Piešťany

Video patrí ku archívu >> Ms. rada Piešťany

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.09.2017 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samospr. kraja

Kategórie videií: