16. bod Návrh na zriadenie záložného práva k stavbe so súpisným číslom 1250, nachádzajúcej sa na parc. č. 3397/2, popis stavby sklad, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda - Katastrálny odbor v prospech riadiaceho orgánu (Ministerstvo

Video patrí ku archívu >> Dunajská Streda msZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.05.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: