16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2697/1, Zoroslavovi Smolinskému, bytom v Bratislave

Video patrí ku archívu >> Bratislava MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: