19. bod Návrh možností nakladania s majetkom Mesta Piešťany, lokalita Sv. Štefana, Piešťany

Video patrí ku archívu >> Ms. rada Piešťany

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: