2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 09.05.2017 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 18.05.2017

Video patrí ku archívu >> Ms. rada Piešťany

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.09.2017 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samospr. kraja

Kategórie videií: