2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 09.05.2017 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 18.05.2017

Video patrí ku archívu >> Ms. rada Piešťany

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.12.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: