2. bod Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavsk

Video patrí ku archívu >> Trnava VUC

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: