20. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: