21. a 22. bod Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2012 + Správa o bezpečnostnej situácii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2012

Video patrí ku archívu >> Bratislava MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
20.02.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
21.02.2018 | 09:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ - pokračovanie zo 7.12

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: