21. bod Mestská autobusová doprava

Video patrí ku archívu >> Ms. rada Piešťany

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.08.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
25.09.2017 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samospr. kraja

Kategórie videií: