22. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok roku 2012.

Video patrí ku archívu >> PETRŽALKA MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: