22. bod Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Video patrí ku archívu >> Dunajská Streda msZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.05.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: