26. bod Rôzne – Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany

Video patrí ku archívu >> Ms. rada Piešťany

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: