26. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o nebytové priestory, nachádzajúce sa na prízemí objektu na Panenskej ulici, orientačné číslo 11 v Bratislave, na pozemku registra C parc. č. 3199, v Br

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: