27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o miestnosť vo výmere 45,14 m2, nachádzajúcu sa v suteréne stavby na Batkovej ulici, orientačné číslo 2 v Bratislave, postavenej na pozemku parc. č. 28

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: