29. bod Rôzne - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I. etapa

Video patrí ku archívu >> Ms. rada Piešťany

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.09.2017 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samospr. kraja

Kategórie videií: