29. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v krízovom stredisku

Video patrí ku archívu >> Bratislava MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: