3. bod Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011.

Video patrí ku archívu >> PETRŽALKA MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: