31. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2011 zo dňa 29. 9. 2011 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 482/2012 zo dňa 1. 3. 2012, ktorým bol schválený ako prípad hodného

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: