36. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene k pozemkom v k. ú. Staré Mesto v prospech spoločnosti IPP Services, s.r.o.

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: