37. bod Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

Video patrí ku archívu >> Bratislava MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: