4. bod Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť

Video patrí ku archívu >> Karlova Ves MiZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.09.2017 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samospr. kraja

Kategórie videií: