40. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/611 , do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: