42. bod Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v právnej veci žalobcu: CZB Real, s. r. o., proti žalovanému: hlavné mesto SR Bratislava, o náhradu škody vo výške 315 000,00 Eur, č. k. 18 C 41/2003

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: