43. bod Návrh na majetkovoprávne vysporiadania pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislava a Národnou bankou Slovenska

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: