48. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.847/2005 zo dňa 27.10.2005, č.768/2009 zo dňa 24.09.2009, č.1210/2010 zo dňa 04.11.2010 a č.205/2011 zo dňa 30.06.2011

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: