6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v Domove pri kríži

Video patrí ku archívu >> Bratislava MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: