69. a 70. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 386, spoločnosti INFORAMA a.s., so sídlom v Bratislave, a návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/1, spoločnosti INFORAMA a.s., so sídlom v Bratislav

Video patrí ku archívu >> Bratislava MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: