73. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rusovce, pozemkov parc. č. 93/1 a parc. č. 250/602 do správy mestskej časti Bratislava – Rusovce

Video patrí ku archívu >> Bratislava MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: