76. až 79. bod predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 327/10
77. predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/51,
78. predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3138/7
79. predaj pozemku v Bratisl

Video patrí ku archívu >> BRATISLAVA, MsZ 2. deň

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
20.02.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
21.02.2018 | 09:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ - pokračovanie zo 7.12

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: