8. bod Informácia o doručení žiadosti Tibora Udvarosa, Jilemnického 233/23, 929 01 Dunajská Streda na vysporiadanie majetkovo – právneho vzťahu k pozemku, nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 886/2 o výmere 65 m2.

Video patrí ku archívu >> Dunajská Streda MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.05.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: