8. bod Návrh dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Video patrí ku archívu >> PETRŽALKA MsZ

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: