NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie MsZ Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Otvorenie, Voľba návrhovej komisie

  
 

3. bod Schválenie programu rokovania

  
 

4. bod Stanovisko MsZ k voľbám do VUC 2013

  
 

5. bod Prerokovanie protestu prokurátora č, Pd 89/13-8 z 27.9.2013 proti VZN č. 24/2012 o miestnych daniach a poplatku

  
 

6. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica /1/

  
 

6. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica /2/

  
 

6. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica /3/

  
 

7. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6

  
 

8. bod Mestský informačný systém - návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a e-aukcie

  
 

8. bod Pokračovanie

  
 

9. bod Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 9/2008 o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Banská Bystrica

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť

  
 

11. bod Koncepcia kultúry mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad

  
 

12. bod Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica

  
 

12. bod Pokračovanie

  
 

13. bod Návrh na zmenu záväznej kapacity Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

  
 

14a. bod Plat primátora /1/

  
 

14a. bod Plat primátora /1/

  
 

14b. bod Personálne otázky - odvolanie riaditeľky PKO

  
 

15. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 15. októbra 2013 do 11. novembra 2013

  
 

16. bod Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 05.10.2013 do 04.11.2013

  
 

17. bod Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 16. 10. 2013 do 12. 11. 2013

  
 

18. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 15. októbra 2013

  
 

19. bod Interpelácie

  
 

20. bod Diskusia /1/

  
 

20. bod Diskusia /2/

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: