NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Program zasadnutia

  
 

4. bod Zánik poslaneckého mandátu a vzhlásenie náhradníka za poslanca

  
 

5. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

6. bod Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad

  
 

7. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

  
 

8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …... o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

  
 

9. bod Návrh Dodatku č. 2 Štatútu Mesta Banská Bystrica

  
 

10. bod Návrh Štatútu Výborov v mestských častiach a občianskych rád v meste Banská Bystrica

  
 

10. bod Pokračovanie

  
 

11. bod Návrh na prevod akcií BPM s.r.o. v MBB a.s. do vlastníctva Mesta Banská Bystrica

  
 

12. bod Návrh na prevod akcií BMP

  
 

13. bod Slovo pre verejnosť

  
 

14. bod Monitoring a vyhodnotenie realizácie koncepcie rozvoja školstva v BB

  
 

15. bod Návrh na vyhlásenie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta B. bystrica

  
 

16. bod Štatút participatívneho rozpočtu

  
 

17. bod Info-správa o príležitosti kreatívneho rozvoja mesta

  
 

18. bod Návrh Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva

  
 

18. bod Pokračovanie

  
 

19. bod Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona

  
 

20. bod Správa hl. kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly

  
 

21. a 22. bod Správa hl. kontrolóra

  
 

23. bod Kontrola vybavovania sťažností

  
 

24. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov

  
 

25. bod Interpelácie

  
 

26. bod Diskusia

  
 

26. bod Diskusia pokračovanie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: