NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie ms. zastupiteľstva Banská Bystrica


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, komisie, program

  
 

4. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

4. bod Pokračovanie

  
 

5. bod Informácia k stavu MVE

  
 

6. bod Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2015 Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

  
 

7. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5

  
 

8. bod Návrh na schválenie účelu použitia fondu minulých rokov

  
 

9. bod Zmluva o koncesii na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Základnú školu Ďumbierska 17, Banská Bystrica

  
 

10. bod Návrh na založenie neziskovej organizácie SPOLU SME BYSTRICA n.o.

  
 

11. bod Slovo pre verejnosť (nik sa neprihlásil)

  
 

12. bod Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

  
 

12. bod Pokračovanie

  
 

13. bod Návrh na zmenu územného členenia mesta a na vytvorenie novej časti mesta Banská Bystrica s názvom Uhlisko

  
 

14. bod Návrh na zriadenie Dočasnej komisie MsZ pre spracovanie návrhov volebných obvodov pre volebné obdobie 2018 – 2022

  
 

15. bod Návrh na rozšírenie Dozornej rady MBB a.s.

  
 

16 a 17. bod Správa Kontrora

  
 

18. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2016

  
 

19. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 13.9.2016 do 31.10.2016

  
 

20. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 13. septembra 2016

  
 

21. bod Informatívna správa o obnove cintorína v majeri

  
 

22. bod Interpelácie poslancov

  
 

23. bod D i s k u s i a

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: