BA Petržalka MiZ | zastupitelstvo.sk

BA Petržalka MiZZasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka


 • Otvorenie, program zasadnutia, návrhová komisia, overovatelia
 • Predstavenie novovymenovanej prednostky
 • 1. bod Návrh zámeru na kúpu objektu ZSE na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 3274 vrátane priľahlých pozemkov
 • 1a. bod Návrh prijatie úveru
 • 2. bod Návrh na odňatie zvereného majetku – areálu MP VPS
 • 3. a 3a. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č ......, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka č.1/2019 z 5.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariaden
 • 3bc. bod Návrh na vytvorenie Petržalského mládežníckeho parlamentu
 • 3d. bod Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 pre spoločnosť VODOTIKA-MG, spol. s r.o.
 • 4. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú základnú umeleckú školu
 • 5. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Nobelovo nám. 6 pre BABYLAND
 • 6. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte Pankúchova pre Plavecký klub ORCA SPORT
 • 7. bod Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc.č.3380 pre spoločnosť SESAMET s.r.o.
 • 8. bod Návrh na predĺženie doby nájmu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy Kutlíkova 17 v Bratislave pre Sociálnu poisťovňu
 • 10. bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4630 pre Katarínu Šulákovú
 • 11. bod . Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 4678 a 4679 pre Evu Vlnkovú
 • 12. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4632/1 pre Abdulhalima Mustafiho
 • 13. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3637 pre Katarínu Kastlovú
 • 14. bod Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov - sklad v objekte Mlynarovičova ul. č. 14-24 pre JOBOSTAV, s.r.o.
 • 15. bod Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Beňadickej 13, Bratislava pre spoločnosť MILEX PROGRES a.s.
 • 16. bod Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Rovniankova 16, 851 02 Bratislava pre REVA SLOVAKIA s.r.o.
 • 17. bod Pravidlá pre odpúšťanie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzok pre COVID-19
 • 17a. bod Koncepcia VPS
 • 18. bod Interpelácie
 • 19. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
03.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
05.08.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: