NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Návrhová komisia

  
 

3. bod Program zasadnutia

  
 

4. bod Návrh na predaj zadného traktu radnice v BB

  
 

4. bod Pokračovanie /1/

  
 

4. bod Pokračovanie /2/

  
 

5. bod Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

  
 

5. bod Pokračovanie /1/

  
 

5. bod Pokračovanie /2/

  
 

5. bod Pokračovanie /3/

  
 

5. bod Pokračovanie /4/

  
 

6. bod Návrh na zmenu rozpočtu č.2

  
 

7. bod Výročná správa mesta Banská Bystrica za rok 2010

  
 

8. bod Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta BB

  
 

9. bod Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta BB

  
 

10. bod Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov

  
 

11. bod Návrh VZN o verejnom poriadku na území mesta

  
 

12. bod Návrh VZN o nakladní s bytovým fondom mesta BB

  
 

13. bod Návrh VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste BB

  
 

14. bod Zriadenie komunitného centra v mestskej časti Sásová

  
 

15. bod Návrh VZN ktorým sa mení VZN č. 2/ 2011 o určení výšky olatkov pre

  
 

16. bod Zriaďovacia listina Základnej školy, Bakossova 5, BB

  
 

17. a pôvodný 18. bod zrušené

  
 

18. bod Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta BB

  
 

19. bod Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a soc. rozvoja mesta BB

  
 

20. bod Prehľad realizovaných a nerealizovaných investičných akcií

  
 

21. bod Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta BB v zmysle VZN 22/2008 o poskytovaní dotácií

  
 

22. bod Projekt cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko

  
 

22. bod Pokračovanie

  
 

23. bod Budovanie produktov turizmu

  
 

23. bod Pokračovanie

  
 

24. bod Útemný plán Centrálnej mestskej zóny BB, časť Hušták - Belvedér

  
 

25. bod Územný plán aglomerácie BB - zmeny a doplnky

  
 

26. bod Výkon úloh ustanovených Zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

  
 

26. bod Pokračovanie

  
 

27. bod Informatívna správa o stave plážového kúpaliska

  
 

27. bod Pokračovanie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: