NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. - 3. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

4. bod Aktuálny stav na Mestskom úrade

  
 

4. bod Pokračovanie

  
 

5. bod Zriadenie neziskovej organizácie mesta Banská Bystrica – podniku medzitrhu práce - Šanca pre všetkých

  
 

6. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2012 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

7. bod Racionalizácia siete základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta

  
 

7. bod Pokračovanie /1/

  
 

7. bod Pokračovanie /2/

  
 

7. bod Pokračovanie /3/

  
 

7. bod Pokračovanie /4/ - Vyradenie ZŠ Tatranská 10

  
 

8. bod Ústna informácia o ekonomickej situácie v MMB

  
 

9. bod Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

  
 

9. bod Pokračovanie /1/

  
 

9. bod Pokračovanie /2/

  
 

10. bod Návrh na zníženie základného imania BBES a.s., Banská Bystrica

  
 

11. bod Zriadenie Mestského hasičského zboru Mesta Banská Bystrica

  
 

12. bod Slovo pre verejnosť

  
 

13. bod Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2011 - žiadosť o odklad

  
 

14. bod Správa o plnení uznesenia MsZ číslo 209/2011 (nájomná zmluva - plážové kúpalisko)

  
 

14. bod Pokračovanie

  
 

15. bod Správa o plnení uznesenia MsZ číslo 220/2011 (zmluva o ukladaní odpadov na RSO)

  
 

15. bod Pokračovanie

  
 

16. bod Schválenie partnerstsva v projekte s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z grantového programu UNDP GEF SGP v SR implementovaného Kanceláriou rozvojového programu OSN v SR -

  
 

17. bod Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  
 

18. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2011 zákonnosti pri nakladaní s majetkom Mesta Banská Bystrica v súvislosti s vyhlásením a priebehom - Verejnoobchodnej obchodnej súťaže na prenájom Krematória v Banskej Byst

  
 

19. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2012 dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

  
 

20. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 2. mája 2012 do 25. mája 2012

  
 

21. bod Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 17. 4. 2012 do 28. 5. 2012

  
 

22. bod Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 17. 4. 2012 do 29.5.2012

  
 

23. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 17. 4. 2012

  
 

24. bod Interpelácie poslancov

  
 

25. bod Diskusia

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: