NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod O t v o r e n i e + Voľba návrhovej komisie

  
 

3.bod Schválenie programu rokovania

  
 

4.bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2016 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica, o zrušení Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica, o zriaden

  
 

5.bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2016 o zriadení Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, o zrušení Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, o zriadení Základnej š

  
 

6.bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2015 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

7.bod Zmena Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestskej polície Banská Bystrica

  
 

8.bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie projektu zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na lúčkach 2

  
 

9.bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie projektu zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63 2

  
 

10.bod Interpelacie

  
 

11.bod Diskusia 1

  
 

11.bod Diskusia 2

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: