NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. bod Program zasadnutia

  
 

4. bod Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

  
 

4. bod Pokračovanie /1/

  
 

4. bod Pokračovanie /2/

  
 

4. bod Pokračovanie /3/

  
 

4. bod Pokračovanie /4/

  
 

5. bod Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2010

  
 

5. bod Diskusia

  
 

6. bod Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijných stavov na miestnych komunikáciách a trávnatých plochách vo vlastníctve mesta Banská Bystrica (Rudohorská ul.,

  
 

7. bod Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 - 2013 - v roku 2010 - žiadosť o odklad

  
 

7. bod Pokračovanie /1/

  
 

7. bod Pokračovanie /2/

  
 

8. bod Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica za rok 2010

  
 

9. bod Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  
 

10. bod Slovo pre verejnosť

  
 

10. bod Pokračovanie

  
 

10. bod Kontrola

  
 

11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 144/2004 o verejnom poriadku na

  
 

12. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 28. 4. 2011

  
 

13. bod Interpelácie /

  
 

13. bod Interpelácie / p. Katriniak /

  
 

13. bod Interpelácie / p. Pirošík /

  
 

13. bod Interpelácie / p. Priehodová /

  
 

13. bod Interpelácie / p. Šabo /

  
 

13. bod Interpelácie / p. Šabo /

  
 

13. bod Interpelácie / p. Dubačová /

  
 

13. bod Interpelácie / p. Smädo /

  
 

14. bod Diskusia / p. Pirošík /

  
 

14. bod Diskusia / p. Smädo /

  
 

14. bod Diskusia / p. Novanský /

  
 

14. bod Diskusia / p. Topoľský /

  
 

14. bod Diskusia / p. Priehodová /

  
 

14. bod Diskusia / p. Laššáková /

  
 

14. bod Diskusia / p. Refka /

  
 

14. bod Diskusia / p. Smädo /

  
 

14. bod Diskusia / p. Smädo /

  
 

14. bod Diskusia / p. Refka /

  
 

14. bod Diskusia / p. Topoľský /

  
 

14. bod Hlasovania /1/

  
 

14. bod Hlasovania /2

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: