NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie

  
 

3. bod Schválenie programu zasadnutia

  
 

4. bod Negatívne dopady rozhodnutí vlády SR na Banskú Bystricu / Pelegríny/

  
 

4. bod Pokračovanie / Turčan /

  
 

4. bod Pokračovanie / Gajdošík, Bielik, Novanský,

  
 

4. bod Pokračovanie / Chladný, Lichý, Gajdošík, Novanský, Tooľský/

  
 

4. bod Pokračovanie / Gogola, Bielik,

  
 

4. bod Pokračovanie / Novanský, Gajdošík,

  
 

4. bod Pokračovanie / Bielik, Smädo, Turčan/

  
 

4. bod Pokračovanie / Gajdošík, hlasovanie/

  
 

PRESUNUTIE BODU

  
 

5. bod Slovo pre verejnosť / p. Valach/

  
 

5. bod Slovo pre verejnosť / p. Chrobák/

  
 

5. bod Slovo pre verejnosť / p. Stanová/

  
 

5. bod Slovo pre verejnosť / p. Nosáľ/

  
 

5. bod Slovo pre verejnosť / p. Nosáľ - pokračovanie/

  
 

5. bod Slovo pre verejnosť - rozprava / p. Katreniak/

  
 

5. bod Slovo pre verejnosť rozprava / p. Gajdošík/

  
 

6. bod Vízia rozvoja a smerovania mesta Banská Bystrica /p. Gogola/

  
 

6. bod Pokračovanie /p. Gogola/

  
 

6. bod Vízia rozvoja a smerovania mesta Banská Bystrica / Laššáková, Chladný, Gogola/

  
 

6. bod Vízia rozvoja a smerovania mesta Banská Bystrica / Novanský, Bielik, Turčan/

  
 

6. bod Vízia rozvoja a smerovania mesta Banská Bystrica / Topoľský, Gogola, Gajdošík/

  
 

6. bod Vízia rozvoja a smerovania mesta Banská Bystrica / ..., Rybár/

  
 

7. bod Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

  
 

7. bod Pokračovanie

  
 

7. bod okračovanie /Slobodník, Topoľský/

  
 

7. bod okračovanie / Lichý, Bielik/

  
 

8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

  
 

9. bod Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad

  
 

10. bod Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

  
 

11. bod Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica

  
 

12. bod Odsúhlasenie platu primátora mesta v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších

  
 

13. bod Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2011

  
 

14. bod Informácia o príprave pilotného projektu

  
 

15. bod Plnenie uznesenia MsZ č. 66/2011 - MsZ z 28. apríla 2011 - žiadosť o odklad

  
 

16. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2011

  
 

17. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 25. 5. 2011 do 17. 6. 2011

  
 

18. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 24. 5. 2011

  
 

19. bod Interpelácie poslancov

  
 

20. bod Diskusia / Pirošík - holuby/

  
 

20. bod Diskusia / Chladný/

  
 

20. bod Diskusia / Škantár, Lichý, Gogola/

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: