NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. bod Schválenie programu zasadnutia

  
 

4. bod Prerokovanie protestu prokurátora OP BB

  
 

5. bod Územný plán CMZ Banská Nystrica, zmeny a doplnky

  
 

5. bod Pokračovanie

  
 

6. bod Info o investičnom zámere VAV Park2

  
 

6. bod Pokračovanie /1/

  
 

6. bod Pokračovanie /2/

  
 

6. bod Pokračovanie /3/

  
 

6. bod Hlasovanie

  
 

7. bod Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

  
 

7. bod Pokračovanie /1/

  
 

7. bod Pokračovanie /2/

  
 

7. bod Pokračovanie /3/

  
 

7. bod Pokračovanie /4/

  
 

7. bod Pokračovanie /5/

  
 

8. bod Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2012

  
 

9. bod Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2011

  
 

10. bod Návrh na zmenu rozpočtu č. 5

  
 

11. bod Reštrukturalizácia úverov Mesta Banská Bystrica

  
 

11. bod Pokračovanie /1/

  
 

11. bod Pokračovanie /2/

  
 

12. bod Návrh opatrení na zvýšenie atraktivity Námestia SNP - žiadosť o odklad

  
 

13. bod Slovo pre verejnosť /1/

  
 

13. bod Slovo pre verejnosť /2/

  
 

14. bod Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – cestovný ruch

  
 

15. bod Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - šport

  
 

16. bod Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

  
 

17. bod Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2012

  
 

18. bod Poslanecký prieskum na plážovom kúpalisku

  
 

19. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2012 postupov Mesta Banská Bystrica a BPM, s.r.o. pri obstarávaní a realizácii rekonštrukcie krytej plavárne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: