NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

15. zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, návrhová komisia, program zasadnutia

  
 

4. bod Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

  
 

4. bod Pokračovanie /1/

  
 

4. bod Pokračovanie /2/

  
 

4. bod Pokračovanie /3/

  
 

5. bod Návrh opatrení na zvýšenie atraktivity námestia SNP

  
 

5. bod Pokračovanie

  
 

6. bod Návrh na zmenu rozppočtu č. 6

  
 

7. bod Územný plán CMZ B. Bystrice, časť Hušták Belvedér

  
 

8. bod Slovo pre verejnosť /1/

  
 

8. bod Slovo pre verejnosť /2/

  
 

9. bod Schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do správnej rady združenia BI a TC Banská Bystrica

  
 

10. bod Zmena organizačnej štruktúry Mestskej polície Banská Bystrica - žiadosť o odklad

  
 

11. bod Podpora zorganizovania 8. stretnutia Banských miest a obcí Slovenska v Banskej Bystrici (24.-26.júla 2015) a Podpora zorganizovania 250. výročia návštevy synov Márie Terézie - princa Leopolda a Rímskeho kráľa Jozefa II. so sprievodom v baníckych r

  
 

11. bod Pokračovanie /1/

  
 

11. bod Pokračovanie /2/

  
 

12. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2012 príjmov a výdavkov za rok 2011 v Základnej škole Spojová 14 Banská Bystrica

  
 

13. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2012 stavu a úrovne vybavovania sťažností na Mestskom úrade Banská Bystrica v roku 2011

  
 

14. bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 19. septembra 2012 do 12. októbra 2012

  
 

15. bod Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 18.09.2012 do 15.10.2012

  
 

16. bod Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 19. 09. 2012 do 15. 10. 2012

  
 

17. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 18. 9. 2012

  
 

18. bod Interpelácie poslancov

  
 

19. bod D i s k u s i a

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: